RP oljans egenskaper

Hur Synerlec tekniken fungerar
Synerlec® teknologin är grundstenen i Royal Purple's syntetiska hög presterande smörjmedel. Synerlec® teknologin har bevisat sin prestanda, både inom industrin och racingen, genom att få maskinerier att gå mjukare, kallare, tystare, längre och mer effektivt. Synerlec® teknologin gör att både oljan och utrustningen håller många gånger längre.
 För att tillverka bästa tänkbara olja, så kombinerar Royal Purple högkvalitativa syntetiska basoljor med dess egenskapsförbättrande Synerlec® tillsättning. Resultatet är en pålitlig, bestående olja som innehar alla de egenskaper som krävs för att uppnå maximal livslängd och prestanda.

Längre livslängd på oljan
Royal Purple oljor med Synerlec® teknologin varar många gånger längre än andra mineral- och syntetoljor. Synerlec® teknologin skyddar oljan från oxidering, vilket annars kan få oljan att brytas ner, tjockna och bilda frätande syror, slam eller koks. Detta skydd reducerar mängden olja som förbrukas och kastas. Utrustningen hålls också renare och varar längre.

Hög oljefilmstyrka
Synerlec® teknologin bildar en glatt, superstark, syntetisk film på metallytor, vilket skyddar lagerytor långt över förmågan hos vanliga oljor. Royal Purple oljorna tål upp till 700 % högre belastningar än andra mineral- och syntetoljor. Denna extraordinära oljefilmstyrka ger ett extra skydd hos lager som är utsatta för mekaniska påfrestningar såsom olinjäritet, axelflex, obalans, vattenkontamination eller förhöjd oljetemperatur, vilket tunnar ut oljan. 

Reducerar lagervibrationer
Royal Purple oljor med Synerlec® teknologin "mikro-polerar" friktionsytorna. Slätare lagerytor förbättrar oljefilmens tjocklek och främjar fullständiga elastohydrodynamiska arbetsförhållanden, detta sänker vibrationerna i lagrena och arbetstemperaturen, vilket förbättrar lagrens livslängd betydligt. Lager som i vanliga fall skulle haverera på grund av otillräcklig oljefilmtjocklek kan hålla i flera år om de smörjs med Royal Purple oljor med Synerlec® teknologin.  

Snabb separering av vatten
Vatten i oljan är rena döden för lagren. Många oljor bildar mjölkiga olja/vatten lösningar vilket förkortar livslängden på både oljan och lagren avsevärt. Royal Purples syntetiska smörjmedel separerar vattnet snabbt och fullständigt så att man lätt kan dränera vattnet från botten av behållaren/tråget. Synerlec® teknologin bildar ett starkt joniskt band med metalliska ytor, så att fukt effektivt avvisas från lagerytorna. Därigenom minimeras risken av lagerskador orsakade av fuktpartiklar. 

Energibesparande
 Energikostnaderna är den enskilt största kostnaden vid utnyttjade av roterande maskinerier. Vanligtvis så är energikostnaden 20-25 gånger högre än underhållskostnaderna. Därför kan en energibesparing på bara 0,1 % betala 100 % av oljekostnaderna. Royal Purple oljor med Synerlec® teknologin har en extremt låg friktionskoefficient, som bevisats vara energibesparande jämfört med vanliga oljor. Royal Purple tillför oftast från 1 till 3 procents (eller högre) energibesparingar, hos roterande maskinerier. Dessa besparingar överskrider den totala oljekostnaden inom några månader, så vad som initialt var en oljeutgift blir snabbt en vinstgenerator.

Utmärkt korrosionsbeskydd
Royal Purples uthålliga Synerlec® teknologi bildar ett jonisk band med metalliska ytor, därigenom förträngs korrosionsbildande fukt. Denna starka film skyddar såväl under drift som under stillestånd. Samma film ger omedelbar smörjning under uppstart tills normalt oljetryck hinner bildas.

Extremt rent
De flesta oljor är inte rena. Det är den smutsiga sanningen som oljebolagen inte vill prata om. Ren olja är livsviktig för tillförlitligheten hos maskindelarna. Royal Purple är den enda smörjmedelsfabrikanten som rutinmässigt levererar olja med ISO4406 renlighetsgrad 14/13/11 verifierat med laser partikelräkning. Enbart en sådan renlighetsnivå kan öka livslängden på maskinerier med 300 – 700 %.

Alla Royal Purples produkter levereras i plastbehållare, även 200-liters. Detta för att bibehålla renheten

Syntetisk lösning
Royal Purple's syntetiska smörjmedel har en naturlig syntetisk lösning som rengör smutsig utrustning och håller det rent. Ren utrustning fungerar bättre, precis som ny utrustning. 

Vänlig mot packningarna
Royal Purple's smörjmedel har utmärkt kompabilitet med packningar och kan tillämpas överallt där traditionella mineraloljor används.

 Kompatibel med andra oljor
 Royal Purple's smörjmedel är kompatibla med, och kan blandas med alla andra mineraloljor och de flesta syntetoljor (Icke kompatibel med syntetiskt glykol eller silikon). 

Miljöansvar
Alla Royal Purple's smörjmedel är uppbyggda av komponenter som är TSCA listade och klarar EPA-, RCRA- och OSHA- kraven. Några produkter är dessutom biologiskt nerbrytbara. Royal Purple hjälper också till att bevara miljön genom ge längre intervall mellan oljebyten, därigenom mindre spilloljeavfall och genom att minska energi konsumtionen hos maskineriet som de smörjer.

Les om RP tester

Steven Matz Authentic Jersey